Polityka prywatności

 

Dane biura podróży - zwanego dalej Portalem:

Nazwa: Dobrewyprawy.pl

Ulica: Częstochowska 6

Kod: 32-085 Modlnica

Tel.: 12 444 67 87

email: biuro@dobrewyprawy.pl

 

Prywatność naszych użytkowników to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne. Rozwiązania, których używamy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej jako „RODO”).

 

Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres korespondencyjny podany powyżej lub na email biuro@dobrewyprawy.pl, a także dzwoniąc pod numer (+48 12) 444 67 87.

 

Twoje dane osobowe (w tym zawarte w plikach cookies) przetwarzamy, gdy korzystasz z naszego Serwisu, w szczególności, gdy dokonujesz rezerwacji imprezy turystycznej. Podczas wyszukiwania albo porównania ofert w naszym Serwisie zapisujemy tylko pliki cookies.

 

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem Serwisu na etapie korzystania z jego funkcjonalności – w tym poszukiwania imprezy turystycznej, jesteśmy my (Administrator).

 

Po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej administratorem Twoich danych osobowych staje się również organizator turystyki, którego ofertę wybrałeś. Do przetwarzania Twoich danych osobowych będą miały wtedy zastosowanie zasady określone przez tego organizatora. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych po dokonaniu rezerwacji prosimy o kontakt z organizatorem turystyki, którego dane znajdziesz na dokonanej przez Ciebie rezerwacji.

 

Tak długo, jak nie dokonasz rezerwacji, my odpowiadamy na Twoje wszystkie pytania i żądania w sprawie danych osobowych. Reagujemy najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni od wpłynięcia do nas Twojego zapytania lub żądania.

 

Twoje dane będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem przez Ciebie umowy o imprezę turystyczną z operatorem, którego ofertę wybrałeś (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – jak np. podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • w celu marketingu naszych produktów i usług (podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci marketingu własnych usług i produktów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu wypełnienia zobowiązań z umów (np. umów agencyjnych), wiążących nas z naszymi partnerami biznesowymi: operatorami turystycznymi, ubezpieczycielami, instytucjami bankowymi, dostawcami systemów e–płatności (podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prawidłowego wykonania wiążących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu dochodzenia przysługujących nam roszczeń (podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu zarządzania relacjami z Tobą – jak np. odpowiadania na kierowane do nas pytania (podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z klientami/użytkownikami Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Twoje dane możemy udostępniać dostawcom usług, z których korzystamy w bieżącej działalności przy przetwarzaniu danych (tj. firmom księgowym, firmom informatycznym zapewniającym nam obsługę w zakresie hostingu, utrzymania infrastruktury technicznej i wysyłki newslettera, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym nam obsługę prawną). Twoje dane udostępniamy ponadto organizatorom turystyki, firmom ubezpieczeniowym i instytucjom bankowym oraz dostawcom systemów e - płatności, z którymi mamy zawarte umowy handlowe. Twoje dane osobowe możemy również udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, sądom, organom egzekucyjnym).

 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia wyżej wskazanych celów, w jakich je przetwarzamy, tj.:

 • do czasu dopełnienia formalności niezbędnych do zawarcia przez Ciebie umowy z operatorem turystyki, którego ofertę wybrałeś;

 • przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych (np. wysyłki newslettera) lub tak długo jak korzystasz z naszych usług, jednak w każdym wypadku nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

 • do czasu wypełnienia zobowiązań z umów (np. umów agencyjnych), wiążących nas z naszymi partnerami biznesowymi;

 • przez czas zarządzania relacjami z Tobą (np. wymiany korespondencji);

 • przez czas przedawnienia roszczeń związanych z naszą działalnością;

 • przez okres niezbędny do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wynikających z prawa podatkowego);

 • do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy będzie to uzasadnione dotyczącą Ciebie szczególną sytuacją.

Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych, jednak w niektórych przypadkach jest to niezbędne do skorzystania z naszych usług lub wykonania działań, których od nas oczekujesz (np. dokonania rezerwacji wybranej przez Ciebie imprezy turystycznej, przesłania Ci oferty, wysłania do Ciebie newslettera, który zamówiłeś).

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

 • prawo żądania sprostowania danych,

 • prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania przez nas,

 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (np. w celu marketingowym),

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W niektórych przypadkach powyższe uprawnienia mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z RODO.

 

 

POLITYKA COOKIES

 

Na naszych stronach internetowych  www.dobrewyprawy.pl, www.chorwacja.dobrewyprawy.pl, www.wyprawy.dobrenarty.pl korzystamy z plików cookies.

 

Co to są pliki cookies (tzw. ciasteczka)?

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez Twoją przeglądarkę na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie), którego używasz korzystając z naszych stron internetowych. Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

 

Dlaczego stosujemy cookies?

Używamy cookies niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych (np. do zapamiętywania poprzednich czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji). Ponadto używamy cookies do tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin na naszych stronach.

 

Jak długo przechowywane są cookies?

 Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na Twoim urządzeniu aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Jak możesz zarządzać swoimi plikami cookies?

Możesz zarządzać cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Musisz przy tym mieć świadomość, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi lub ograniczy stosowanie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Podobne skutki może mieć usunięcie plików cookies.

 

W celu zmiany ustawień dla plików cookies wybierz przeglądarkę internetową, której używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

 

Niniejsza Polityka Cookies jest przez nas na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja obowiązuje od 01.12.2018 roku.

 

Nasz Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych lub przekierowuje do innych serwisów (przekierowania mają miejsce na stronach www.chorwacja.dobrewyprawy.pl i www.wyprawy.dobrenarty.pl w związku z korzystaniem zamieszczonych na nich wyszukiwarek ofert). Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inną stronę internetową zapoznaj się z zamieszczoną tam polityką prywatności.

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest przez nas na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja obowiązuje od 25.05.2018 roku.