Dane kontaktowe

DobreWyprawy.pl

DobreWyprawy.pl

Adres: ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica k. Krakowa
Numer telefonu:  12 444 67 87, 785 111 201 , fax 12 398 36 74
E-mail:  biuro@dobrewyprawy.pl


Klauzula informacyjna

Kontaktując się z nami udostępniasz nam swoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Lenczowski, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Częstochowska 6, Modlnica, 32-085 Wielka Wieś. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu udzielania odpowiedzi na skierowane do nas zapytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobami kontaktującymi się z nami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Twoje dane możemy udostępniać podmiotom, z których usług korzystamy w ramach naszej bieżącej działalności (tj. firmom świadczącym usługi księgowe, prawnicze, informatyczne i kurierskie/pocztowe). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi. Po tym czasie Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec nas. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, w niektórych przypadkach może być jednak niezbędne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Nie przetwarzamy Twoich danych w celu podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Ci: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia Twoich danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W niektórych przypadkach uprawnienia te mogą podlegać ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa.

Jak do nas dojechać?